Utvendig kledning i høy kvalitet

Solid utvendig kledning av kjerneved fra gran

WWoodcomps kledningsprodukter produseres av kjerneved fra solid gran i A+B-kvalitet med friske kvister. Ved produksjonen av produktene som tåler skiftende værforhold legger vi ekstra stor vekt på riktig høvlingsteknikk. Vi leverer alle de vanligste profilene og dimensjonene for utvendig kledning. Det er også mulig å få kledningsproduktene med not og fjær samt av kjernevedfrie råstoffer.

Produktsortimentet vårt inneholder også brede kledningsprodukter av limtre. Sammenlignet med bredt massivt treverk lever limtre mindre og kvistene er også mindre.

Alle platene våre for utvendig kledning er CE-merket og produsert i samsvar med standarden EN 14915:2066+AC:2007.

Overflatebehandling

Vi leverer kledningen i standardfarger eller malt med kundens egne farger. Kledningsproduktene våre fås også med mellomstrøk eller ferdigmalt, slik at malearbeidet blir betydelig mindre for sluttkunden.

Produktene grunnmales umiddelbart eller høvlingen når porene i trevirket enda er åpne. Slik trekker malingen bedre inn i trevirket og gir bedre beskyttelse mot skiftende værforhold. Vi bruker Teknos vannbaserte produkter til malingen.

”Ved produksjonen av produkter som tåler skiftende værforhold legger vi ekstra stor vekt på riktig høvlingsteknikk.”
Roz

Precut

Trevarer etter kundens egne mål

Vi leverer trevarer etter kundens egne mål til bl.a. styrkesortert konstruksjonsvirke og utvendig kledning. Våre moderne saglinjer kan motta sagopplysningene for produktene elektronisk. Ved saging av konstruksjonsvirke har vi muligheten til å merke hver del med f.eks. lengde- og veggdata. Vi kan også lage fordypninger på konstruksjonsmateriale til festing av støttebjelker.

Tjenestene våre omfatter også pakking av produktene i emballasje utstyrt med kundes logo samt levering av produktene til byggeplasser over hele landet.

”Ved nøyaktig saging etter mål sparer man tid og svinn og slik oppnår man raskere montering.”
Roz

Trevarer for hagebygging

TREVARER TIL UTENDØRS BYGGING I HØY KVALITET

Vi produserer produkter til hagebygging som f.eks. gjerder, pergolaer og sjalusier. Terrasseproduktene våre behandles med den beskyttende vannbaserte treoljen TEKNOSHIELD 4015, som trekker seg inn i treverket uten å danne en synlig overflatehinne. Woodcomps produkter for hagebygging er planlagt for å tåle varierende forhold i alle årstider. Overflater som kontinuerlig utsettes for vær og vind må likevel behandles én gang i året.

Våre terrassebord og treprodukter for hagebygging fås med overflatebehandling i foreskjellige farger. Standardfargene er teak og mørk kullgrå. Produktene fås også i ubehandlet tre.

FORHANDLERE I FINLAND:

”Woodcomps oljebehandlede terrassebord er et økologisk produkt til hagebygging.”
Roz

Trevarer for hagebygging

STORT UTVALG I HØVLEVARER I HØY KVALITET

Vår videreforedling gjør at vi kan tilby et stort utvalg i treprodukter til forskjellige faser i byggeprosessen. Høvling gir trevarene ønsket profilering, glatthet og nøyaktige mål. Vårt produktsortiment omfatter alle de vanligste høvleproduktene som brukes i bygging, som bearbeidet konstruksjonsmateriale, styrkesorterte bjelker til rammekonstruksjon og etasjeskille, råspont, lekter og sløyfer. Våre kledningsprodukter er sertifiserte og har bruksrett til CE-merket for visuelt sorterte konstruksjonstrevarer. Finotrol Oy har gitt oss sertifikatet 2412-CPD-318-01 for fabrikkens kvalitetskontroll.

FORHANDLERE I FINLAND:

”En god kvalitetskontroll sikrer kunden et godt produkt med høy kvalitet.”
Roz

Treprodukter til lasting og transport

TREVARER TIL LASTING OG TRANSPORT ETTER KUNDENS EGEN MÅL

Vi leverer bord, mellombord og lastevarer på bestilling etter mål til bl.a. stål- og papirfabrikker. Alle trevarer til transport og lasting som vi leverer er i samsvar med ISPM 15-standarden.

”Vi garanterer 100 % leveringssikkerhet med våre laste- og transportprodukter.”
Roz

Strøflis i baller til husdyrbruk og hestestaller

NATURPRODUKT TIL STRØMATERIALE FOR HUSDYR

Woodcomp-strøflisen er et finsk 100 % rent naturprodukt helt fritt for pussestøv. Takket være sin gode sugeevne og sikkerhet passer den utmerket som strøflis for husdyr. Flisballene er presset tett sammen og er derfor lette å håndtere. Ballene er godt beskyttet og kan derfor også oppbevares utendørs. Alt pakkemateriale på flisballene våre er resirkulerbart.

FORHANDLERE I FINLAND:

”Strøflisen vår er et 100 % rent finsk naturprodukt helt fritt for pussestøv.”
Roz